Select Page
BC4

Voorwaarden

Champ Maand van de Sport

Hieronder vind je de actievoorwaarden voor de campagne ‘Maand van de Sport’ van Champ in 2022. Bekijk ook de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Champ.

Actievoorwaarden Maand van de Sport 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne ‘Maand van de Sport’ die op 23 mei 2022 van start gaat, hierna genoemd “Actie”. De Actie wordt georganiseerd door Champ B.V. in samenwerking met een van haar campagne partners (hierna genoemd “Partner”). Sportlocaties (“Aanbieders”) kunnen voor deze Actie gratis sportactiviteiten (“Leadproducten”) ter beschikking stellen. Consumenten (“Deelnemers”) kunnen deze Leadproducten tijdens de actieperiode boeken.

Actie en verzilvering

Partner is verantwoordelijk voor uitgifte van de zegels en spaarkaarten tijdens de Actie in de spaarperiode, 23 mei t/m 3 juli 2022. Bij een volle spaarkaart (5 zegels) kan t/m 31 juli 2022 een ticket voor een Leadproduct geboekt worden op de Actie website van Champ door een Deelnemer bij een van de deelnemende Aanbieders. Bij Aanbieders gelden de voorwaarden en openingstijden van de organisatie. Bij deelname aan het Leadproduct wordt de volle spaarkaart ingeleverd bij de Aanbieder. Aanbieder draagt er zorg voor dat de boekingsbevestiging van de Deelnemer wordt geregistreerd en neemt de volle spaarkaart in. De Actie is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten. Geboekte tickets voor Leadproducten kunnen niet verkocht worden of overgedragen worden aan andere personen.

Facturatie

De spaarperiode is de periode waarin een Deelnemer zegels kan sparen in de winkels van de Partner, dit is van 23 mei t/m 3 juli 2022. De verzilverperiode is de periode wanneer de volle spaarkaarten verzilverd kunnen worden voor Leadproducten, dit is t/m 31 juli 2022. Bij het boeken van een Leadproduct ontvangt de sportaanbieder de contactgegevens van de Deelnemer. De Sportaanbieder dient het bezoek van de Deelnemer te registreren middels QR-code of cijfercode op het platform van Champ. Champ brengt voor elk geregistreerde ticket een Leadvergoeding in rekening. Facturatie van geregistreerde tickets geschiedt per kalendermaand. Bij doorstroom van Deelnemer naar een lidmaatschap bij de sportlocatie ontvangt Champ een succesfee. Een geboekt Leadproduct is geldig voor één persoon en kan niet worden overgedragen op anderen.

Gegevens van Deelnemer

Wanneer Deelnemer zich registreert op de Campagne website zullen de persoonsgegevens worden verwerkt door Champ en de deelnemende clubs ten behoeve van deze Actie. Champ en de deelnemende clubs zijn verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Actievoorwaarden voor Deelnemers

 1. Bij iedere €10,- aan boodschappen bij Partner tijdens de actieperiode van 23 mei t/m 3 juli 2022 worden er zegels gespaard voor de Maand van de Sport.
 2. Bij 5 gespaarde zegels is er een volle spaarkaart en kan de gratis sportactiviteit(en) geboekt worden via de campagne website van Champ.
 3. Op de campagne website kan er keuze gemaakt worden uit de deelnemende sportlocaties om een sportactiviteit(en) te boeken. Per e-mail verstuurd Champ een boekingsbevestiging voor de gekozen activiteit of les(sen).
 4. Sportactiviteit(en) kunnen op een specifiek moment in de tijd zijn of op basis van vrije inloop. Controleer altijd in de boekingsbevestiging of er vooraf contact opgenomen moet worden met de sportlocatie.
 5. Laat de QR-code in de boekingsbevestiging scannen bij deelname aan de sportactiviteit + lever de volle spaarkaart in bij de sportlocatie.
 6. Geboekte sportactiviteiten via de Lidl Maand van de Sport-actie kunnen tot en met 31 juli 2022 verzilverd worden bij de gekozen sportlocatie. Daarna vervalt de geldigheid van de geboekte activiteit.
 7. Deelnemende sportlocaties behouden zich het recht voor bepaalde dagen uit te sluiten van de beschikbaarheid. Tijdens de Maand van de Sport kunnen sportlocaties en/of activiteiten volgeboekt zijn. Hiervoor geldt: vol = vol. 
 8. De sportlocatie heeft het recht de les of activiteit naar eigen inzicht in te vullen. De aangeboden les of activiteit kan bestaan uit een clinic, training of het vrij toegang krijgen tot de sportlocatie.
 9. Sportlocaties geven zelf aan hoe vaak er bij dezelfde sportlocatie gesport kan worden, dit zal zichtbaar zijn bij de te boeken activiteiten via de actiepagina van Champ.
 10. Na het kiezen van een sportlocatie en het boeken van de activiteit is het niet meer mogelijk om van locatie te wisselen. 
 11. Geboekte sportactiviteiten zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen worden. 
 12. Er is geen maximum aan het aantal volle spaarkaarten dat ingezet kan worden voor sportactiviteiten per persoon. Per sportlocatie kan er echter slechts 1 volle spaarkaart per persoon ingezet worden.
 13. Volle spaarkaarten en/of geboekte activiteiten zijn niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Slotbepalingen

Champ en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het bezoek aan deelnemende Aanbieders. Champ houdt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de campagne voortijdig te beëindigen. Champ is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de tickets. Neem contact op met Champ voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze campagne via deze website of via 030 – 307 95 00.