Select Page

Global Running Day

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de Atletiekunie (gevestigd op Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem) en Champ (gevestigd op Nijverheidsweg 16C, 3534 AM Utrecht) georganiseerde actie ‘Global Running Day’ (verder te noemen: de actie);
 2. De actie loopt van woensdag 22 april tot donderdag 4 juni. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 3. De Atletiekunie en Champ behouden zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Deelname

 1. Deelname aan de actie is gratis;
 2. Deelname verloopt via de speciaal ingerichte actiepagina op www.globalrunningday.nl;
 3. Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar juiste gegevens opgeeft en ouder is dan 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Met toestemming van je ouders kun je meedoen;
 4. Zodra de inzending volledig is ingediend op de actiepagina, dingt hij/zij mee naar de te vergeven prijs; Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;
 5. Atletiekunie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;

Speelwijze

 1. Deelname aan de actie vindt plaats gedurende de actieperiode. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het webformulier volledig in te vullen;
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de beschikbare gegevens via www.globalrunningday.nl;
 3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van een loting intern door de organisator;
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen & uitkering prijzen

De deelnemers aan Global Running Day maken kans op prijzen, aangeboden door Premium Partners ASICS en Garmin. De prijzen die vergeven worden zijn:

 • 2x Asics Global Running hardlooppakket: een complete hardloopset ter waarde van €750.
 • 3x Garmin FR245 Music: een GPS sporthorloge met muziek en geavanceerde trainingsfuncties ter waarde van €349,99.
 1. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden;
 2. Uiterlijk vrijdag 12 juni worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De prijswinnaars worden persoonlijk door de Atletiekunie bericht;
 3. Als een geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert voor woensdag 24 juni, wordt de prijs ingetrokken en toegekend aan een andere prijswinnaar;
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator;
 5. Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van de Atletiekunie en Champ.
 6. Atletiekunie zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

Intellectueel eigendom

De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan;

Hoe behandelen wij jouw persoonsgegevens? De persoonsgegevens die de winnaar verstrekt, worden vastgelegd in een bestand van de Atletiekunie. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan het uitreiken van de prijs.

Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op jou betrekking hebbende gegevens. Tevens kun je je verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door te mailen naar hello@champ.nl.

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy- en cookievoorwaarden van de Atletiekunie, zoals weergegeven op hardlopen.nl, en de Algemene Voorwaarden van Champ van toepassing, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.